Εξοπλισμός

Σημαντικός είναι ο ρόλος του εξοπλισμού που διαθέτει η εταιρεία μας αφού αποτελεί το μέσο με το οποίο επιτυγχάνουμε την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση όλων των έργων που αναλαμβάνουμε.

Ο εξοπλισμός που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, αποτελείται από:

  • 2 τοποθετητές GAYK 1000, που χρησιμοποιούνται στην τοποθέτηση των πασσάλων, με δυνατότητα απόδοσης από 200 έως 400 πασσάλων ημερησίως ανά μηχάνημα. Η διακύμανση στην απόδοση εξαρτάται από τις εδαφικές και τις καιρικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε στην εκτέλεση ενός έργου.
  • εκσκαφέα JCB, με τον οποίο πραγματοποιούμε όλες τις σκαπτικές εργασίες που χρειάζονται σε ένα έργο,
  • φορτηγό 3 αξόνων DAF, που χρησιμοποιείται στη μεταφορά των ογκωδών αντικειμένων αλλά και του εξοπλισμού μας,
  • φορτηγό μεταφοράς προσωπικού και μικροεργαλείων

RENAULT TRAFFIC,

  • αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού και μικροεργαλείων.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτουμε εμπλουτίζεται και ανανεώνεται συνεχώς ώστε να συμβάλλει όλο και περισσότερο στην αποδοτική και ποιοτική εργασία μας. Η ελευθερία που μας προσφέρει η ιδιοκτησία αυτού του εξοπλισμού είναι προνόμιο που μεταφράζεται στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των συμφωνιών που κάνουμε με τους πελάτες μας.