Τοποθέτηση Πάνελ

Η Pasalompixi αναλαμβάνει την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ πάνω στις βάσεις στήριξης. Αντιμετωπίζουμε με ιδιαίτερη προσοχή και σοβαρότητα το συγκεκριμένο στάδιο ώστε να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι επακόλουθες ηλεκτρολογικές συνδέσεις.
Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των πάνελ πραγματοποιείται ο τελικός έλεγχος της εγκατάστασης ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα της κατασκευής και την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.