Εταιρεία

Λίγα λόγια για την εταιρεία μας…

Η εταιρεία μας ανήκει στο χώρο των κατασκευαστικών συμπληρώνοντας ήδη περισσότερα από 20 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξειδικεύοντας στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων.

Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών έχουμε παραδώσει δεκάδες έργα τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων αλλά και της Τουρκίας.  Στην περίοδο που διανύουμε εργαζόμαστε ταυτόχρονα σε περισσότερα από 60 projects, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική και στη Νότια Ελλάδα.

Οι βασικοί άξονες που έχουν συμβάλλει στην συνεχώς ανοδική πορεία της εταιρείας μας είναι:

  • Ο ιδιόκτητος εξοπλισμός που διαθέτουμε, τον οποίο εμπλουτίζουμε και ανανεώνουμε συνεχώς, έχοντας φτάσει από πολύ νωρίς σε πλήρη ανεξαρτησία του προγραμματισμού εκτέλεσης των έργων που αναλαμβάνουμε, αφού δεν είμαστε εξαρτημένοι από τον ελεύθερο χρόνο που μπορεί να διαθέτει ένας εξωτερικός συνεργάτης.
  • Η τεχνογνωσία που διαθέτει το επιστημονικό και το τεχνολογικό προσωπικό μας, η οποία εξελίσσεται μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης όλων με στόχο την εμβάθυνση σε γνώσεις αλλά και την ενημέρωση σε νέες πρακτικές και τεχνικές.
  • Η διάθεση για συνεργασία που έχουμε τιμώντας την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας. Η ανάληψη ενός οποιουδήποτε έργου, μικρού ή μεγάλου, αποτελεί για εμάς υπόσχεση την οποία πρέπει να εκπληρώσουμε και όχι μία απλή υποχρέωση.
  • Ο συνδυασμός που επιδιώκουμε να εφαρμόζουμε σε όλες τις συνεργασίες μας, είναι αυτός που απαιτεί την κατά το δυνατόν καλύτερη ποιότητα στην όσο το δυνατόν οικονομικότερο κόστος.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να κάνετε λήψη του εντύπου Εταιρικού Προφίλ της εταιρείας μας. Επίσης, εάν επιθυμείτε οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία για εμάς και για τα έργα μας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.